Het proces, stap voor stap uitgelegd

Werving en selectie uitzendkracht

Het selecteren van de uitzendkrachten is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het traject. Zoals in de belangrijkste voorwaarden al vermeld, is het traject bedoeld voor uitzendkrachten voor wie een coach echt van toegevoegde waarde is en van wie de functie niet toekomstbestendig is. Dit vergt enig inzicht in de situatie van de uitzendkracht en het persoonlijk selecteren van de uitzendkrachten. Anders dan bij de scholingsvouchers gaat het hier om uitzendkrachten die een (toekomstige) belemmering in de duurzame inzetbaarheid ervaren en niet om een opleidingswens in vervulling laten gaan.

Om ervoor te zorgen dat de uitzendkracht goed weet waar hij aan begint en er vooraf over nadenkt of hij voldoende gemotiveerd is om hier tijd aan te besteden, heeft Doorzaam een intentieformulier welke gebruikt kan worden als bezegeling van de afspraak dat hij zich ervoor inzet en bekend is met het traject.

Interesse in deelname aan Alles-in-1

Als je als uitzendorganisatie Alles-in-1 wilt aanbieden aan uitzendkrachten, neem je contact met Doorzaam op. In een intakegesprek worden afspraken gemaakt met elkaar over de wijze van aanmelding, wie de projectleider bij de uitzendorganisatie is, hoe uitzendkrachten worden geselecteerd, etc. De vragen die in dit gesprek in ieder geval gesteld worden kun je vinden in het bijgevoegde intakeformulier.

Wie doet wat?

In dit overzicht zie je wat er van wie verwacht wordt tijdens het traject 'Alles-in-1'.

Belangstelling in het Alles-in-1 traject?

In onze vergoedingenportal heb je interesse* getoond in Alles-in-1, dit wordt vervolgens door Doorzaam goedgekeurd (SFU check is hiermee gedaan). Nu kun je de uitzendkrachten gaan aanmelden in de portal. In de vergoedingenportal is hiervoor een handleiding beschikbaar. Op ons Youtube kanaal vind je een playlist met instructievideo's over:

- interesse tonen
- aanvragen
- declareren.

De uitzendkracht heeft één of twee gesprekken (in uitzonderlijke gevallen drie) met de coach. Zij kijken gezamenlijk waarmee de belemmering van de uitzendkracht (deels) weggenomen kan worden. De coach verwoordt dit in het interventieformulier welke naar Doorzaam gestuurd wordt en waar de projectleider van de uitzendorganisatie een CC van ontvangt. Zodra er akkoord is gegeven op de interventie's) koopt de uitzendorganisatie deze in. De facturen kunnen vervolgens in de vergoedingenportal gedeclareerd worden bij Doorzaam. Declaratie kan dus alleen na een akkoord vanuit Doorzaam.

Het maximale factuurbedrag is €2500. Indien gewenst kan de coach ondersteunen in het uitzoeken welke aanbieder het beste aansluit bij de interventie.

Kijk ook eens bij de FAQ’s en bij de voorbeeld interventies ter inspiratie of neem contact op via 020 655 82 16.

*Heb je nog niet eerder een traject aangevraagd voor Alles-in-1? Stuur ons dan eerst een e-mail  o.v.v. 'Alles-in-1 voor uitzendkrachten'.