Duurzame Inzetbaarheidsprijs

Doorzaam vindt het belangrijk dat er actief gewerkt wordt aan de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Daarom reikt Doorzaam elke twee jaar de DI-prijs (voorheen: STOOF Leerwerkprijs) uit aan de uitzendorganisatie die zich op een uitzonderlijke manier heeft ingezet voor het opleiden en ontwikkelen van uitzendkrachten.

Leren en ontwikkelen is belangrijk. Door steeds te investeren in de eigen ontwikkeling, blijft de uitzendkracht op langere termijn inzetbaar. Het is mooi om te zien dat steeds meer uitzendorganisaties  hier een actieve rol in spelen. Met de DI-prijs wil Doorzaam dit stimuleren. Houd de nieuwsbrief in de gaten. Daarin wordt aangekondigd wanneer er genomineerd kan worden.

Opleiden

Er zijn veel opleidingen beschikbaar voor uitzendkrachten. Denk aan opleidingen, cursussen en leerwerkbanen in de transport en logistiek, techniek, agrarische sector, bouw en binnen de zakelijke dienstverlening. Het aantal uitzendkrachten in opleiding is in de laatste jaren gegroeid, zo is gebleken uit het onderzoek. 14% van de uitzendkrachten is in opleiding, maar de ambitie is om dit te laten stijgen naar 20%. Er is dus nog werk aan de winkel. Zie ook de factsheet.

Duurzame inzetbaarheid

Naast opleiden zijn er nog meer manieren om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Denk aan het matchen met ontwikkelmogelijkheden en het maken van afspraken met opdrachtgevers. Daarom is de leerwerk-prijs nu de DI-prijs geworden.

De DI-prijs wordt  uitgereikt aan de  medewerker(ster) van een uitzendorganisatie die zich breed inspant voor de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Duurzame inzetbaarheid richt zich wat Doorzaam betreft op vier pijlers: cultuur, gezondheid, werksituatie en loopbaan van de uitzendkracht.

Jury

De DI-prijs wordt toegekend door een vakjury. Bij de beoordeling wordt gelet op onder andere de volgende punten:

  • Welke aandacht besteedt de medewerk(st)er aan duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten?
  • Op welke wijze worden de uitzendkrachten gestimuleerd en begeleid?
  • Is er al sprake van daadwerkelijke operationele uitvoering?
  • Welke samenwerkingspartner heeft de medewerker in relatie tot de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht (zoals opleiders, SBB, gemeenten, UWV Werkbedrijf, inleners, Doorzaam)?
  • Hoe innovatief is de aanpak van de genomineerde persoon?
  • Zijn er al voorbeelden van de aanpak en wat is de relevantie voor de rest van de branche?