Klankbordgroepen

Uiteraard willen we graag dat de producten en diensten van DOORZAAM goed aansluiten op de behoeften en ontwikkelingen in de markt. Daarom zijn er twee klankbordgroepen.

Om de verschillende belangen en behoeften van alle uitzendorganisaties goed vertegenwoordigd te hebben is er een klankbordgroep MKB, vaak regionaal/lokaal georiƫnteerde uitzendorganisaties en een voor de grotere, vaak landelijk vertegenwoordigde uitzendorganisaties. De deelnemers van de klankbordgroepen bespreken op kwartaalbasis:

  •  de ontwikkelingen in de markt;
  •  de vraagstukken waar ze mee zitten op het gebied van duurzame inzetbaarheid;
  • en geven feedback op nieuwe producten en diensten van DOORZAAM en zijn ambassadeurs van DOORZAAM.

Om de betrokkenheid van de drie doelgroepen te vergroten is DOORZAAM voornemens om de klankbordgroepen uit te breiden met:

  • Klankbordgroep uitzendkrachten;
  • Klankbordgroep opdrachtgevers.

Deelnemen?

Deelname aan de klankbordgroepen gebeurt op basis van uitnodiging. Is jouw uitzendorganisatie actief op het gebied van duurzame inzetbaarheid en denk je dat je een interessante bijdrage kunt leveren aan een van de klankbordgroepen? Dan horen wij dat graag. Neem daarvoor contact met ons op (info@doorzaam.nl).