FAQ

Alles-in-1 voor uitzendkrachten

Selectie uitzendkrachten

De uitzendkracht voldoet aan alle voorwaarden:

  • De uitzendkracht heeft onvoldoende perspectief op duurzame inzetbaarheid (in de toekomst) en/of de huidige functie is niet toekomstbestendig en
  • De coaching vanuit het Ontwikkelbudget is noodzakelijk en
  • De uitzendkracht werkt in Fase A/B of Fase 1/2/3 en Heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt en
  • Spreekt de Nederlandse taal voldoende om een volwaardig coaching gesprek te kunnen voeren.

Bij voorkeur is de uitzendkracht maximaal MBO 4 geschoold.

Het project is voor werkende uitzendkrachten. Langdurige zieke uitzendkrachten zijn uitgesloten van dit project.
Op de recente loonstrook (max. 4 weken oud)  staat gewerkte uren, geen ziekte uren

Als de uitzendkracht een contract heeft in Fase 1, 2 of 3 of Fase A/B waarvan de uitzendbaan niet toekomstbestendig is dan kan de persoon worden aangemeld voor het project. Bij de aanmelding voor het project moet een recente loonstrook van de uitzendkracht ingediend worden.

Nee. Iemand die op dit moment niet aan het werk kan door ‘ziekte’ kan niet worden aangemeld voor dit project.

Aanmelding uitzendkracht

Er is geen minimum, maar het is prettig voor een coach als er meerdere uitzendkrachten van een zelfde locatie in 1x aangemeld worden

Uitzendorganisaties <250 vaste medewerkers (exclusief fase C/4 uitzendkrachten), maximaal 50 uitzendkrachten per afdragende BV.

Uitzendorganisaties >250 vaste medewerkers (exclusief Fase C/4 uitzendkrachten) maximaal 200 uitzendkrachten per afdragende BV.

Zodra het maximum aantal bereikt is, kan Stichting Doorzaam besluiten om geen nieuwe aanmeldingen meer te honoreren.

De aanmeldingsprocedure gaat via onze vergoedingenportal, ongeveer vergelijkbaar aan de scholingsvouchers. Mocht je hier vragen over hebben of hulp bij willen, neem dan contact op 020 655 82 16.

Interventies/vervolgstap

De gekozen interventie moet bijdragen aan het bewustzijn over DI en actiegerichtheid creëren. Helpt de interventie de uitzendkracht verder op het gebied van DI?

Wanneer de interventie gevolgd moet zijn, is geen directe eis aan gesteld. De ervaring leert wel dat als de interventie te ver in de toekomst ligt, deze dan vaak niet meer gedaan wordt. Het advies is dus zo snel mogelijk na goedkeuring van de interventie

Indien de gekozen interventie niet anders dan onder werktijd gepland kan worden, is 50% van de tijd voor rekening van de uitzendkracht en 50% voor de uitzendorganisatie. Bij deelname aan dit project, committeert de uitzendorganisatie zich aan de 50% verletkosten betalen.

Bedragen boven de €2500 zijn niet voor rekening van Doorzaam. Op welke wijze de uitzendorganisatie dit oppakt en eventueel regelt met de uitzendkracht en/of de inlener is aan de uitzendorganisatie.

De uitzendorganisatie regelt en betaalt de interventie. De factuur met het betaalbewijs moet ingediend worden via de vergoedingenportal. Doorzaam betaalt de uitzendorganisatie het bedrag van de interventie exclusief BTW. De declaratie wordt na ontvangstbevestiging  binnen 30 dagen betaald.

Uiteraard mag dit. Het doel van het project is om bewustwording van de eigen DI te bevorderen en om actiegericht hierna te gaan handelen. Dit voorbeeld past daar goed in.

Reis-en verblijfskosten kunnen niet gedeclareerd worden

Tijdens het eerste gesprek met de coach, wordt een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst geldt als 0-meting. Er volgen maximaal 3 evaluaties in maximaal 2 jaar tijd. Deze evaluaties worden door TNO geanalyseerd.

Jazeker mogen er andere interventies aangeboden worden. De interventie wordt bepaald aan de hand van de vragenlijst en de gesprekken met de coach. Uit de pilot zijn zeer uiteenlopende voorbeelden gekomen. Van budgetcoaching, leefstijlcoaching, loopbaancoaching, andere functie aangeboden, weerbaarheidstraining, om/bij/herscholing, etc. De interventie moet passen binnen de 4 pijlers (loopbaan, cultuur, werksituatie en gezondheid). Als er andere financieringsmogelijkheden zijn (denk hierbij aan zorgverzekeraar, gemeente) valt het niet binnen dit project. Indien je twijfelt of de interventie passend is, dan kun je contact opnemen met Doorzaam en de vraag voorleggen.

De interventie(s) moeten binnen 6 maanden gedeclareerd zijn. In het geval van een BBL-opleiding kan een eerste jaar vanuit het budget bekostigd worden. Wel is het zo dat de BBL niet van tevoren al een bedachte interventie mag zijn. Het moet echt een interventie zijn die tijdens het traject met de coach naar voren komt.

Eventuele verletkosten zijn voor 50% voor de uitzendkracht zelf en 50% voor het uitzendbureau.

Ja, als dit binnen 6 maanden gefactureerd is kan dit.

Als een interventie wordt gekozen die (gedeeltelijk) wordt vergoed vanuit de zorgverzekering, kan de interventie niet bij ons gedeclareerd worden.

Ook niet als geldt dat de uitzendkracht de eigen bijdrage nog niet heeft bereikt.

Declaratie

De uitzendorganisatie regelt en betaalt de interventie. De factuur met het betaalbewijs moet ingediend worden via de vergoedingenportal. Doorzaam betaalt de uitzendorganisatie het bedrag van de interventie exclusief BTW. De declaratie wordt na ontvangstbevestiging  binnen 30 dagen betaald.

Bedragen boven de €2500 zijn niet voor rekening van Doorzaam. Op welke wijze de uitzendorganisatie dit oppakt en eventueel regelt met de uitzendkracht en/of de inlener is aan de uitzendorganisatie.

Deze uitzendkracht kan zich melden bij Doorzaam middels een mail naar info@doorzaam.nl o.v.v. aanmelding Ontwikkelbudget. Het traject gaat dan gewoon door. De factuur wordt dan door Doorzaam betaald in plaats van door de uitzendorganisatie. Doorzaam kan echter geen BTW aftrekken, waardoor het beschikbare budget inclusief BTW is.

De interventie kan ingekocht worden bij een aanbieder die erkend/gekwalificeerd is.

De aanbieder mag niet gelieerd zijn aan de uitzendorganisatie. Dus trainingen/opleidingen die de uitzendorganisatie vanuit een eigen BV aanbiedt, kunnen niet gedeclareerd worden bij Doorzaam.

Ja, dit kan, mits het voor Doorzaam te controleren is dat het hier verplichte leermiddelen betreft.
We ontvangen met regelmaat de vraag of een laptop als verplicht leermiddel mag worden vergoed. Hoe graag we dit ook zouden willen, het antwoord is NEE. Dit betekent dat de uitzendorganisatie of de uitzendkracht zelf moet investeren, of dat er een andere opleiding/cursus uitgezocht moet worden waar een laptop niet verplicht is (of waar de laptop door de school geïntegreerd is bij de opleidingskosten en dus niet apart op de factuur vermeld staan).

Een overeenkomst wordt in principe gesloten met het uitzendbureau. Het uitzendbureau regelt en betaalt de factuur. Deze kan hierna worden gedeclareerd bij Doorzaam.

We ontvangen met regelmaat de vraag of een laptop als verplicht leermiddel mag worden vergoed. Hoe graag we dit ook zouden willen, het antwoord is NEE. Dit betekent dat de uitzendorganisatie of de uitzendkracht zelf moet investeren, of dat er een andere opleiding/cursus uitgezocht moet worden waar een laptop niet verplicht is (of waar de laptop door de school geïntegreerd is bij de opleidingskosten en dus niet apart op de factuur vermeld staan).

Dit is alleen mogelijk na overleg met Doorzaam. Dit overleg kan zowel telefonisch als per email (info@doorzaam.nl) worden gedaan.

Begeleiding uitzendorganisatie

De intercedent is het eerste aanspreekpunt voor de coach over de planning van het coachingsgesprek. Meedenken over de locatie en tijd waarop het gesprek kan plaatsvinden.

De intercedent heeft een goed beeld van de arbeidsmarkt. De intercedent kan adviseren over de route van de gekozen interventie. Vervolgens regelt de uitzendorganisatie
de gekozen interventie met de uitzendkracht. Afhankelijk van het contact tussen de uitzendorganisatie en de uitzendkracht is er contact over het vervolg.