Meten

KoBaDi-tool (Kosten-Baten-Tool)

Inzicht in duurzame inzetbaarheid van uw bedrijf.

De Kosten Baten-tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI) is een tool waarmee de organisatie direct inzicht krijgt in het rendement op investeringen in duurzame inzetbaarheid. De tool is ontwikkeld door TNO in samenwerking met de partners verbonden aan het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI).

Gebruiksvriendelijke tool en de enige wetenschappelijk onderbouwde tool in Nederland, ontwikkeld door TNO.

We werken er hard aan om deze tool eind maart 2020 beschikbaar te hebben.

Interesse? Neem dan alvast contact met ons op: info@doorzaam.nl


Organisatie scan (van TNO)

Duurzame inzetbaarheid is geen thema waar je ‘zomaar’ aan begint. Dat blijkt al uit het woord duurzaam: ook overmorgen en volgend jaar moet het renderen. Een bedrijf zal daarom eerst moeten formuleren waaróm duurzame inzetbaarheid belangrijk is voor de organisatie en wat men met beleid en interventies hoopt op te lossen of te realiseren.

De Organisatiescan is ontwikkeld om op organisatieniveau te oriënteren op de eigen ambities, trends, en cultuur rondom duurzame inzetbaarheid, op mogelijke knelpunten in de inzetbaarheid van het personeel, en op beschikbare middelen binnen de organisatie.

De Organisatiescan bestaat uit de volgende modules:

 • Kenmerken Bedrijf en Cijfers – Sector, organisatiegrootte, leeftijdsopbouw, vast/flex personeel, verzuimpercentage.
 • Ambities – Welke ambities de heeft organisatie rondom duurzame inzetbaarheid?
 • Ontwikkelingen / Trends – Welke trends spelen er voor de organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid?
 • Middelen – Welke arbeidsvoorwaarden en middelen zijn er in de organisatie, zoals arbo, loopbaanmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden?
 • Inzetbaarheid personeel – Hoe inzetbaar is u personeel nu en in de toekomst?

Voor meer informatie of gebruik maken van deze tool? Neem dan contact op: info@doorzaam.nl


Bedrijfsscan (van TNO)

De Bedrijfsscan brengt de uitgangssituatie van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid binnen een organisatie in kaart. De scan maakt inzichtelijk hoe er binnen een organisatie tegen het duurzame inzetbaarheidsbeleid wordt aangekeken. Verschillende sleutelfiguren binnen de organisatie vullen elk een scan in.

De Bedrijfsscan bestaat uit 40 vragen verdeeld over 10 modules:

 • Visie & strategie – Is er een duidelijke missie/visie ten aanzien van duurzame inzetbaarheid?
 • DI-beleid – Is er een structureel beleid rondom duurzame inzetbaarheid?
 • Middelen – Zijn er voldoende middelen en faciliteiten beschikbaar om te werken aan duurzame inzetbaarheid?
 • Leidinggevenden – Welke rol hebben de leidinggevenden als het gaat om duurzame inzetbaarheid?
 • Eigen verantwoordelijkheid – Hoe verantwoordelijk voelen werknemers zich als het gaat om hun eigen duurzame inzetbaarheid?
 • Planning – in hoeverre is er een planning rondom duurzame inzetbaarheid?
 • Monitoring – vind er monitoring plaats op duurzame inzetbaarheid?
 • HR – Welke rol heeft HR als het gaat om duurzame inzetbaarheid?
 • Communicatie & participatie – In welke mate is er communicatie richting, en participatie van, medewerkers met betrekking tot duurzame inzetbaarheid?
 • Cultuur – In hoeverre is de organisatiecultuur ‘geschikt’ voor duurzame inzetbaarheid?

Voor meer informatie of gebruik maken van deze tool? Neem dan contact op: info@doorzaam.nl


DIS

Om medewerkers zicht te geven op de verschillende onderwerpen die van belang zijn om inzetbaar te blijven en hoe ze er momenteel voor staan heeft TNO op verzoek van DOORZAAM een korte vragenlijst opgesteld. Dit is de Duurzame Inzetbaarheidsscan (DIS) geworden. Een verkorte afgeleide van de DIX (Duurzame Inzetbaarheids Index) van TNO. Het invullen van de scan helpt je om inzicht te krijgen in je huidige werk en hoe je met plezier aan het werk kunt blijven. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Na het invullen van de vragenlijst krijg je direct jouw resultaten te zien.