Tools

Er zijn verschillende hulpmiddelen om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Onderstaand vind je per categorie een overzicht van de hulpmiddelen.

Selectiecriteria

De beschreven hulpmiddelen zijn niet zomaar gekozen door TNO. Voor de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:

  • De interventie is gestoeld op wetenschappelijke of expertkennis
  • Het effect van de interventie is door een onafhankelijke partij in kaart gebracht
  • De interventie kan zonder begeleiding worden ingezet, of er is een partij die de benodigde begeleiding kan bieden