Wegwijzer 'Starten met duurzame inzetbaarheid'

Jouw uitzendorganisatie wil aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid (DI). Duurzame Inzetbaarheid is een breed begrip. Het helpt om inzicht te hebben in wat DI voor jou en jouw organisatie is en welke ambitie jullie op dit vlak hebben. We hebben een aantal formats beschikbaar welke hiermee kunnen helpen. In de formats staat de uitleg hoe en waarvoor je het kunt gebruiken.

Een aantal van deze formats zijn voor jou als medewerker en een aantal is voor de organisatie.

Formats voor jou als medewerker

Formats voor de uitzendorganisatie

  • Ambitie bepalen en uitvoeren - Deze opdracht geeft jullie de handvatten om voor de organisatie te bepalen wat jullie willen bereiken op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en op welke manier jullie dit gaan doen.
     
  • Wat doet mijn organisatie op het gebeid van DI - In dit format kun je inzichtelijk maken wat er in jouw organisatie op dit moment al gebeurt op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.

Visie-, boost- of inspiratiesessie

De formats kun je gebruiken als je zelf aan de slag wilt met Di binnen de organisatie. Doorzaam biedt ook de mogelijkheid om een visie-, boost- of inspiratiesessie intern te verzorgen. In een dergelijke visie wordt, afhankelijk van de wens van jullie, de visie nader bepaald of wordt er op één van de DI thema’s een boostsessie georganiseerd, dit kan bijvoorbeeld gaan over vitaliteit, financiele gezondheid, bevorderen van eigen regie, etc.

Kalender