Spring naar hoofd-inhoud

Event

dinsdag 9 november 2021

Gedragsverandering

De arbeidsmarkt is op dit moment volop in beweging en voor veel uitzendkrachten onzeker. Werk verandert, werk verdwijnt en er komt nieuw werk bij. Het is noodzakelijk dat uitzendkrachten zich blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Naast de uitzendkracht zelf, speel jij als intercedent hier een faciliterende rol bij. Veranderingen komen namelijk niet tot stand omdat wij dat zeggen of doordat we een nieuwsbrief rond sturen. Maar hoe komen veranderingen dan wel tot stand?

Wij organiseren hiervoor een online training verdeeld over 2 dagen.

Gedragsverandering. “Uitzendkrachten willen wel veranderen maar niet veranderd worden”

Voor wie: intercedenten van uitzendorganisaties. Wanneer jouw organisatie afdraagt aan SFU, kun je de training kosteloos volgen

Opbouw en data training:
De training bestaat uit 2 workshops van 3 uren:
workshop 1: dinsdag 9 november 09.30 – 12.30
workshop 2: dinsdag 23 november 09.30 – 12.30

Trainer: Yvonne Smitz

Doel van de training:
Als we praten over verandering, praten we over emoties. Waar raak ik iemand? Wat betekent de verandering voor hem of haar? Waar zit de winst?

Bij een veranderproces kom je dus de emoties en bezwaren van de uitzendkracht tegen. Zij hebben daar een goede reden voor. Wij benoemen dat vaak als lastig en weerstand. We doen net of de ‘fout’ bij de ander ligt. Veranderingen zijn vaak niet door de uitzendkracht zelf gekozen maar komen van buitenaf. Het is aan jou als intercedent om ingangen te vinden en de uitzendkracht zo te begeleiden dat ze stappen gaan nemen in het verander- of ontwikkeltraject.

Tijdens deze training leer je:

  • Emoties op een wetenschappelijke manier te bekijken;
  • De 6 stadia van gedragsverandering;
  • Hoe je sabotage gedrag herkent en ombuigt;
  • Hoe je progressiegericht complimenten maakt waardoor de uitzendkracht in beweging komt;
  • Tools te hanteren, die weerstand bij de uitzendkracht, maar ook bij jezelf opheffen;
  • Moeilijke casussen m.b.t. gedragsverandering te oefenen met de acteur;
  • Reflecteren op je eigen gedrag, zodat je meer inzicht krijgt op het effect van jouw gedrags-interventies. Wat werkt wel en wat werkt nog niet;
  • Hoe je het contact met de uitzendkracht zinvoller maakt.

Voorbereiding: In voorbereiding op deze training ontvang je voorbereidende opdracht van circa 1 uur. Tussen en na de workshops zul je een praktijkopdracht maken van ongeveer 1,5 uur per opdracht.

Per training zijn er in principe maximaal tien deelnemers. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn, dan kunnen bedrijven die meerdere deelnemers hebben aangemeld gevraagd worden om maximaal één medewerker te laten deelnemen.

Wanneer?

9 november 2021 - 09:30 tot 12:30