Spring naar hoofd-inhoud

Juni

We hebben het de afgelopen maanden vooral gehad over wat je als werkgever kan doen aan preventie van (problematische) schulden en het voorkomen van een loonbeslag. Als werkgever is het van belang dat je niet op de stoel van de hulpverlener gaat zitten, maar een goede verwijzer bent. Waar kan je onder meer naar verwijzen?

Twee jaar geleden is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een Brede Schuldenaanpak en een campagne om het taboe op schulden te doorbreken. Deze campagne heet www.komuitjeschuld.nl. Op deze site staan tips voor hoe om te gaan met geldzorgen. Ook het Nibud biedt op de website veel tips, instrumenten en rekentools voor meer inzicht in de financiële situatie. Je kunt je uitzendkrachten ook wijzen op geldfit.nl. Geldfit vraagt mensen een aantal vragen in te vullen over hun situatie en geeft op basis van de antwoorden inzicht in waar iemand hulp kan krijgen bij zijn geldzaken. Wanneer een uitzendkracht liever belt in plaats van een website bekijkt, kan er verwezen worden naar https://0800-8115.nl/. Dit is het telefoonnummer van de Nederlandse Schuldhulproute.

Er zijn veel websites en instanties waarnaar verwezen kan worden. Is een uitzendkracht zelfredzaam in de basis, maar heeft hij bijvoorbeeld behoefte aan inzicht in zijn financiën door de wisselende inkomsten, dan is het een goed idee om te verwijzen naar de mogelijkheid van een online kasboek. Deze zijn op verschillende websites te vinden, o.a. oefenen.nl en het Nibud. Het kan voorkomen dat een uitzendkracht een vraag stelt die gaat over zijn financiële situatie, maar die niet direct te maken heeft met zijn uitzendwerk. In die gevallen kun je doorverwijzen naar de gratis website kandoor.nl. Dit is een maatschappelijk initiatief van APG en hier werken financiële professionals als vrijwilliger om de diverse financiële vragen te beantwoorden.

Als een uitzendkracht echter niet voldoende heeft aan een tool of een vrijwilliger om zijn financiële situatie onder controle te krijgen, dan kun je verwijzen naar een budgetcoach. Een budgetcoach helpt de huidige situatie in kaart te brengen en helpt de uitzendkracht stappen te ondernemen, zoals bijvoorbeeld het treffen van betalingsregelingen.

Doorzaam biedt budgetcoaching aan voor uitzendkrachten. De exacte voorwaarden hiervoor kun je vinden op de website.

Uitzendkracht?

www.komuitjeschuld.nl

www.nibud.nl

Informatie over Budgetcoaching wanneer je geldzorgen hebt.

www.geldfit.nl

Hier vind je alle programma's over rekenen en geld. Oefenen.nl

Kosteloos vragen beantwoord over geld? Ga dan naar deze website van Kandoor.

Wijzer in geldzaken heeft huishoudboekjes op een rij gezet die je kunt gebruiken om overzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven.

Overzicht welke stappen welke je kunt nemen bij een loonbeslag.