Gezondheidschecks (PMO)

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts. Je kunt het zien als een APK voor je totale gezondheid. Een PMO helpt je inzicht te krijgen in de eigen gezondheid en in de mogelijkheden om deze te verbeteren.

Wat houdt een PMO in?

Hoe een PMO precies wordt uitgevoerd, verschilt per branche en werkgever. Vrijwel altijd ontvang je vragenlijsten die ingaan op je lichamelijke en mentale gezondheid en leefgewoonten. Dit onderzoek kan worden uitgebreid met een fysieke keuring, waarbij metingen en bloedtests worden gedaan. In bepaalde branches is een fysieke keuring vast onderdeel van het PMO. Welke testen je krijgt hangt af van waar je werkt in de organisatie. De exacte inhoud is ook afhankelijk van de leverancier. De resultaten uit het PMO worden, net zoals alle medische gegevens, volledig vertrouwelijk behandeld. De uitkomsten worden dus niet met de uitzendorganisatie of de opdrachtgever gedeeld.

Voordelen van een PMO

Inzicht in gezondheidsrisico’s
Een belangrijke reden om aan een PMO mee te werken, is dat bepaalde werkomstandigheden risico’s met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan een lawaaiige omgeving met hoge geluidsniveaus. Als je er tijdig achter komt dat je gehoor achteruit gaat, kun je nog maatregelen nemen. Dit kan bijvoorbeeld door je goed te laten voorlichten over gehoorbescherming of door bij een concert niet voor de geluidsboxen te gaan staan en oordopjes te gebruiken.

Inzicht in werk- en arbeidsomstandigheden
Komt uit het PMO naar voren dat je op een bepaald punt gemiddeld slechter scoort dan mag worden verwacht of wordt bij een vervolg-PMO duidelijk dat over de hele linie een verslechtering optreedt, dan kun je hierover in gesprek gaan met je uitzendorganisatie. Zij kunnen wellicht aanvullende acties ondernemen en hulp aanbieden. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting of een herbeoordeling van persoonlijke werkomstandigheden. Het PMO zal dus helpen de werk- en arbeidsomstandigheden te evalueren en zo nodig te verbeteren.

Persoonlijke spiegel
Het onderzoek is uiteindelijk vooral voor jezelf. Je kunt in actie komen om jezelf te beschermen tegen de verschillende gezondheidsrisico’s. Zeker wanneer mocht blijken dat je al beginschade hebt opgelopen.