Spring naar hoofd-inhoud

Kalender

dinsdag 15 juni 2021

Het ontwikkelgesprek

Je uitzendkrachten meer werkgeluk laten ervaren? Waarom? Meer werkgeluk betekent vaak een betere werkprestatie en zorgt ervoor dat de uitzendkracht meer ruimte voelt om zich te ontwikkelen. Maar hoe breng je dit ter sprake in je gesprekken met je uitzendkracht? Welke tools kun je inzetten?

Daarvoor bieden wij een online training aan met een korte en intensieve leerlijn. Je leert de thema’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid te integreren in je gesprekken met de uitzendkracht. Dit kan in het officiële ontwikkelgesprek maar natuurlijk ook in de contactmomenten die jij en de uitzendkracht tussendoor met elkaar hebben.

Leerlijn
De leerlijn bestaat uit drie sessies, een voorbereidende opdracht, praktijkopdrachten, reflectiemomenten door middel van verslagen en oefenen met een acteur. Aan het slot van de leerlijn maak je een ontwikkelplan om je eigen vooruitgang op het gebied van duurzame inzetbaarheid te borgen. 

Tijdsbeslag
Ter afsluiting maak je een ontwikkelplan om je eigen vooruitgang op het gebied van duurzame inzetbaarheid te borgen. Naast de tijd voor de training en de ontwikkelgesprekken verwachten wij dat het ongeveer 4 uur van je tijd kost (voorbereiding en huiswerk). 

Thema’s
De volgende thema’s komen aan bod:
-     Je eigen sterke punten en kernwaarden in kaart brengen
-     Empathisch luisteren 
-     Open gesprekken voeren zonder eigen invulling
-     Verschil tussen discussie en dialoog
-     Hanteren van groeigerichte feedback

Effecten:
-     Vertrouwen opbouwen
-     Gevoelsreflecties inzetten om vertrouwen te winnen 
-     Inzetten van ontwikkelplannen
-     Gesprek te de-escaleren bij weerstand
-     Meer betekenisgeving in de uitvoering van je eigen functie door de uitzendkracht te stimuleren en enthousiasmeren


Data van de sessies:
-    Dinsdag 15 juni van 09.00 - 11.00 uur.
-    Dinsdag 29 juni van 09.00 - 11.00 uur.
-    Dinsdag 6 juli van 09.00 - 11.00 uur.

Interesse? Leuk. Aanmelden kan hieronder. Er is beperkt plek dus doe het vandaag nog.