Spring naar hoofd-inhoud

Kalender

maandag 24 juni 2019 - dinsdag 25 juni 2019

Klankbordgroep uitzendkrachten

Gemotiveerde uitzendkrachten gezocht voor nieuwe klankbordgroep

Zoals eerder aangekondigd breiden wij onze klankbordgroepen uit met een klankbordgroep voor opdrachtgevers en een voor uitzendkrachten. Graag starten we met die laatste en daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Zoals je weet, zijn Stichting STAF en STOOF sinds 1 februari over naar DOORZAAM. Deze stichting is helemaal gericht op de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. Van jullie horen we met regelmaat hoe we het doen of wat jullie missen. Met andere woorden: van jullie ontvangen we feedback zodat we weten dat onze producten en diensten goed aansluiten op de behoeften en ontwikkelingen in de markt.

Wij ontvangen ook graag feedback van de uitzendkrachten over hoe wij het doen:

  • Weten ze van ons bestaan?
  • Wat vindt de uitzendkracht van onze diensten?
  • Hoe ervaren ze onze producten en onze ‘taal’?
  • Komt onze informatie helder over?
  • Weet de uitzendkracht wat DOORZAAM voor hen kan betekenen?

Naast bovengenoemde vragen willen wij de klankbordgroep ook graag inzetten om nieuwe ideeën te genereren. Of juist de bestaande producten of nieuwe ideeën te toetsen. Hoe kan bijvoorbeeld de communicatie richting de uitzendkrachten verbeteren en hoe kan DOORZAAM hen bereiken? Maken ze gebruik van e-mail of wellicht is via whatsapp toegankelijker voor ze of lezen ze de informatie liever via een nieuwsbrief of website?

Hiervoor richten wij een klankbordgroep voor uitzendkrachten op.
En dat kunnen we niet zonder jullie medewerking. De klankbordgroep bestaat uit tien tot vijftien deelnemers. Het is belangrijk dat de samenstelling van de klankbordgroep een afspiegeling van de populatie uitzendkrachten is, zodat zoveel mogelijk afdelingen of functies en fases hierin vertegenwoordigd zijn.

Wij hebben gekozen om een pilot te starten met één klankbordgroep in Zwolle. Deze vindt plaats op dinsdag 24 juni van 16.00 tot 18.00 uur. Het idee is dat de klankbordgroep in 2019 twee keer bij elkaar komt (in juni en november). In 2020 is het de bedoeling dat er drie keer een klankbordgroep bijeenkomst georganiseerd wordt.

Wij zorgen voor een vergoeding voor de uitzendkrachten als waardering voor deelname aan de klankbordgroep. Ook zullen de reiskosten worden vergoed.

Ken jij uitzendkrachten die hieraan willen deelnemen? Geef ze dan nu op. We ontvangen graag hun telefoonnummer en emailadres zodat we contact op kunnen nemen. Uiteraard nadat ze hun goedkeuring aan je hebben gegeven.

Je kunt de gegevens sturen naar info@doorzaam.nl ‘o.v.v. klankbordgroep uitzendkracht’.

Wat we met de gegevens doen, lees ons privacy statement.

Locatie: Zwolle