Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

Nut van een Ervaringscertificaat

Ondanks opgedane kennis en ervaring zijn niet alle uitzendkrachten in het bezit van erkende diploma’s. Met een Ervaringscertificaat is aantoonbaar welk niveau de uitzendkracht werkelijk heeft in relatie tot een bepaald beroep of opleiding.

Lees meer
Loopbaan

Nieuw project Duurzame Inzetbaarheid is een feit!

Wij willen dat de sector Duurzame Inzetbaarheid (DI) zelf gaat dragen en DOORZAAM weet te vinden als loket dat handvatten biedt. Wij willen uiteindelijk een cultuurverandering op DI in de uitzendsector bereiken.

Lees meer

Werktevredenheid oproepkrachten in tien jaar tijd gedaald

Oproep- en invalkrachten zijn steeds ontevredener over hun werk. De werkomstandigheden worden ook relatief (vergeleken met vaste werknemers) slechter.

Lees meer
CultuurGezondheidWerksituatieLoopbaan

Waarom ons Keurmerk aanvragen?

Doordat er meerdere partijen betrokken zijn bij een BBL-traject voor een uitzendkracht, is goede afstemming essentieel.

Lees meer
CultuurLoopbaan

SBB zoekt beste leerbedrijf en praktijkopleider van Nederland

Voor de bijna 500.000 mbo-studenten die tijdens hun stage of leerbaan leren in de praktijk, maken een goed leerbedrijf en een goede praktijkopleiderhet verschil.

Lees meer

Gratis e-learning voor uitzendkrachten werkzaam bij de provincie

In Oktober 2017 is de samenwerkingsovereenkomst tussen DOORZAAM (destijds STOOF) en A&O Provincies gestart. En voor 2019 hebben we weer een nieuwe overeenkomst getekend!

Lees meer
Loopbaan

Hoe het levenslang ontwikkelen van de Nederlandse beroepsbevolking kan worden gestimuleerd?

Een harde kern van ruim een kwart van de werkenden heeft nog nooit een cursus gevolgd in zijn of haar arbeidsloopbaan. Daarbij gaat het vooral om laagopgeleiden.

Lees meer
Cultuur

Succesvolle pilot intersectorale samenwerking installatietechniek

Wij bevorderen extra zij-instroom door leerwerktrajecten (BBL) bij Erkende Leerwerkbedrijven door middel van het verstrekken van subsidie aan de opdrachtgever.

Lees meer
Cultuur

Save the date 16 april: Taalvriendelijkheid op de vloer

Het verbeteren van de taalvaardigheid kan voor uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers veel opleveren.

Lees meer
Loopbaan