Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Checklists Afvalinzameling en Afvalbewerking

In deze arbochecklists zijn de meest voorkomende risico’s voor werken in de afvalbranche in kaart gebracht. Denk daarbij aan het inzamelen of bewerken van huishoudelijk of bedrijfsafval, het werken op de milieustraat of KGA/KCA depot.

Zowel de lading als de middelen waarmee deze vervoerd en bewerkt wordt, kunnen specifieke risico’s met zich meebrengen. De checklist afvalinzameling gaat ook in op agressief gedrag van medeweggebruikers, klanten en/of publiek.

Bedrijven in deze sector die uitzendkrachten inhuren, kunnen met behulp van de checklists aan het uitzendbureau doorgeven wat relevant is om te weten voordat de uitzendkracht start met de werkzaamheden.

De opdrachtgever kan de lijst waar nodig aanvullen met meer specifieke risico’s. Deze checklists zijn een praktisch hulpmiddel om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die het werk met zich meebrengt, hoe hij daarmee om moet gaan en welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig zijn.

Deze checklists zijn niet bedoeld voor specialistisch werk zoals het bewerken van gevaarlijk afval, composteren, vergisten, verbranden, storten en rioleringsbeheer. Hiervoor is in de meeste gevallen certificering van de medewerker vereist.

Checklist Afvalinzameling

Checklist Afvalbewerking

Onze andere arbochecklists vind je op deze pagina​​​​​​​.