Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Arbodienst en bedrijfsarts voor de uitzendkracht

Iedereen is wel eens ziek, maar als je je regelmatig ziek meldt, of het ziekteverzuim lijkt lang te gaan duren, dan neemt meestal een bedrijfsarts / Arbodienst contact met je op.

Een bedrijfsarts gaat na waarom je thuis bent en wat er moet gebeuren om te zorgen dat je weer (deels) kunt werken. Met deze gegevens wordt ook ingeschat hoe lang het verzuim zal gaan duren. Als je het niet eens bent met de diagnose en behandeling van de bedrijfsarts, heb je als werknemer het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

Daarnaast heb je als werknemer ook het recht om een bedrijfsarts te bezoeken, als je niet verzuimt of klachten hebt. Op die manier kunnen daadwerkelijke klachten en verzuim worden voorkomen. Dit houdt in, dat iedere werknemer zonder toestemming van de werkgever, gebruik kan maken van het open spreekuur bij de bedrijfsarts, zonder dat de werkgever hierover geïnformeerd wordt.
 

Medisch beroepsgeheim

Net als iedere andere arts heeft een bedrijfsarts een beroepsgeheim. Dit betekent dat de persoonlijke informatie die je bespreekt niet zonder toestemming mag worden doorgegeven aan je werkgever. Voor de werkgever is het wel belangrijk om te weten of het bijvoorbeeld nodig is om vervanging te regelen. Het kan ook zijn dat er bepaalde aanpassingen nodig zijn op de werkplek om te zorgen dat de klachten niet terugkomen. De bedrijfsarts zal echter nooit persoonlijke gegevens doorgeven.

Meer weten?

Meer informatie over bedrijfsartsen, arbodiensten en privacy kun je vinden op de website van OVAL. Bekijk ook eens deze video over de rol en taken van de bedrijfsarts op Arboportaal.


Vraag aan je uitzendbureau bij welke bedrijfsarts of Arbodienst je terecht kunt voor vragen met betrekking tot gezondheidsklachten en beroepsziekten.