Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Verstrekken en het gebruik van mondkapjes

‘Hoe kunnen we op een verantwoorde manier onze organisatie weer open stellen?’ Het is een vraag die hoog op de agenda staat van werkgevend en ondernemend Nederland.

Onlangs is het protocol Veilig werken voor de uitzendbranche gepubliceerd. In dit protocol wordt helder wat er van de betrokken partijen (opdrachtgever, uitzendorganisatie en uitzendkracht) wordt verwacht wat betreft de doorgeleidingsplicht, inclusief de coronamaatregelen.

Als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gebruikt voor werknemers in een bedrijf, moeten de PBM ook voor een uitzendkracht beschikbaar worden gesteld. De opdrachtgever verstrekt de PBM’s aan alle werknemers. Dus uiteraard ook aan uitzendkrachten.

De ABU stelde een deze notitie op waarin informatie staat over het gebruik van mondkapjes.