Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Extra impuls op de regeling praktijkleren

Doel van deze extra impuls is te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid.

Om werkgevers uit de desbetreffende sectoren te stimuleren bbl-plekken aan te bieden, is er een extra impuls op de regeling praktijkleren van jaarlijks € 10,6 miljoen voor de studiejaren 2020–2021 en 2021–2022. Zo maakte Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) eerder bekend.

Het geld komt beschikbaar voor werkgevers in sectoren waar het moeilijk is een stage- of leerplaats te vinden. Werkgevers ontvangen extra subsidie voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop je op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunt maken.

Voor de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:
- de arbeidsmarktperspectieven voor mbo’ers moeten goed zijn;
- de sector is conjunctuurgevoelig of er komen veel contactberoepen voor; 
- de sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd;
- de sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie omdat er voor deze sectoren al € 10,6 miljoen beschikbaar is voor verhoging van de subsidie praktijkleren via de motie-Heerma.