Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone.

Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Als je moeite hebt met taal-, reken- en digitale vaardigheden, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Stichting Lezen en Schrijven zet zich daarom samen met partners in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

Hoe herken je de signalen voor laaggeletterdheid? Laaggeletterheid heeft veel gevolgen:

  • Moeite hebben met lezen en schrijven geeft een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en de administratie bij te houden.
  • Een betere taal en rekenvaardigheid versterkt de arbeidsmarktpositie en zelfstandigheid.
  • Hoe is het als je je eigen kind niet kan voorlezen? Of niet naar ouderavonden kunt, omdat je niet weet hoe het aanmelden via internet werkt? 
  • Als je goed kunt lezen en schrijven, is je gezondheid vaak beter dan die van mensen die dat niet goed kunnen. Want, wat als je een bijsluiter van je medicijnen niet begrijpt?

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of een smartphone. Dat heeft veel gevolgen. Een baan vinden, gezond leven en grip hebben op je geldzaken is dan lastiger.

Als je vermoedt dat iemand moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen, dan is het in eerste instantie belangrijk om dit te benoemen. En hulp aan te bieden.

Afhankelijk van wat je ziet, zou je voorzichtig een vraag kunnen stellen om het gesprek te starten. Bijvoorbeeld: “Ik vond het ook lastig om dit in te vullen. Is er iets waarbij ik je kan helpen?” 

Of: “Vind je het lastig om brieven van de gemeente te begrijpen?” 

Deze tips en meer vind je op de website van Stichting Lezen en Schrijven.