Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Deadline SLIM-subsidie aanvragen

Tot en met 30 september kun je als MKB-ondernemer de SLIM-subsidie aanvragen om loopbaan- en scholingsadviezen voor werknemers te krijgen of een bedrijfsschool op te richten.

De SLIM-regeling is bedoeld voor mkb-ondernemers. Zij kunnen via de SLIM-regeling maximaal € 24.999 subsidie krijgen voor maatregelen gericht op opleiden en ontwikkelen. Denk hierbij aan het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of loopbaanadviezen voor medewerkers. Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg komen in aanmerking voor subsidie.

Nog tot en met 30 september kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor maatregelen gericht op leren en ontwikkelen. Om van de regeling gebruik te maken, moeten bedrijven zich als aanvrager registreren. Dat kan op het e-portaal van Uitvoering van Beleid.

Meer informatie over een leven lang ontwikkelen én ervaringen van andere mkb-ondernemers vind je in de keuzekaart en op: Slimwerkgeven.nl.

(afbeelding Leerwerkloket)