Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten

Door de huidige crisis is het belang van scholing nog groter geworden. Het kabinet wil daarom de regeling verruimen.

In de Wet op de loonbelasting 1964 is een gerichte vrijstelling voor studiekosten geregeld. Werkgevers kunnen hierdoor scholing die aan bepaalde voorwaarden voldoet, onbelast laten. De werkgever is bij deze gerichte vrijstelling geen loonheffingen verschuldigd over de scholingskosten. Hij kan de vrijstelling nu doorgaans niet gebruiken voor een ex-werknemer.

Omdat het kabinet veel belang hecht aan scholing – en door de crisis scholing alleen maar belangrijker wordt – wordt er voor komend jaar geregeld dat de gerichte vrijstelling ook gaat gelden bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die voortvloeit uit vroegere arbeid.

Hiermee vallen vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers die zijn of worden ontslagen ook onder de reikwijdte van de gerichte vrijstelling. Denk hier onder meer aan vergoedingen van scholingskosten die werkgevers willen bieden als onderdeel van een sociaal plan en voor scholingsbudgetten voorafgaand aan de indiensttreding.