Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Route naar RI&E

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken.

In de RI&E brengen werkgevers de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen. Het doel van de RI&E en het plan van aanpak is om gezondheidsklachten en ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Een RI&E leidt daarmee tot minder ziekteverzuim, en tegelijkertijd tot meer werkplezier en meer productiviteit van werknemers. Een goede RI&E kan daardoor een waardevolle bijdrage leveren aan het succes van organisaties.

Werkgevers kunnen zelf een RI&E opstellen met de daarvoor beschikbare instrumenten. Hiervoor is de digitale tool www.routenaarrie.nl ontwikkeld.

Bekijk de animatie om meer te leren over dit wettelijk verplichte hulpmiddel.

(BRON SER)