Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Volop werk, maar hoe kom je er?

De arbeidsmarkt is door de coronacrisis in beweging. De werkloosheid neemt weer toe en er ontstaan tegelijkertijd overschotten.

Niet alle werkzoekenden kunnen zomaar aan de slag in tekortsectoren. Er is een grote kloof tussen de competenties en vaardigheden die in vacatures staan en de competenties en vaardigheden die mensen in huis hebben. (BRON SER, fotorechten GAP Academy)

De GAP Academy werkt samen met gemeenten, UWV en bedrijven om werklozen en werkzoekenden te enthousiasmeren, te testen en op te leiden voor de techniek. Doel is om ze zo duurzaam inzetbaar te maken binnen een tekortberoep op de arbeidsmarkt. Daarnaast geeft de GAP Academy werkenden de mogelijkheid om over te stappen naar een overstapberoep. Hiervoor wordt bijvoorbeeld samengewerkt met O&O-fondsen. 

GAP werkt volgens een methodiek die de instroom verhoogt en de mismatch tegengaat. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. 

De methode bestaat uit vier stappen:

  1. Test
  2. Het Praktijkassessment Techniek
  3. Voorschakeltraject
  4. Werk

Meer informatie vind je op de website van SER.