Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Risico’s binnen het bedrijf gericht aanpakken met een RI&E

Ongetwijfeld hebt je al eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Maar wat is het nou eigenlijk?

Een RI&E is eigenlijk twee dingen:
- een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en
- een PLAN voor het oplossen ervan.

Met de lijst en het plan dring je de risico’s voor je personeel en bedrijf terug. En je pakt daarmee dus ook het financiële risico aan. De RI&E is niet ingewikkeld maar wel verplicht voor elke ondernemer met personeel en daarmee dus ook erg belangrijk. En erg ingewikkeld is het niet, je moet er alleen even voor gaan zitten. De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt voor alle ondernemers met personeel: Inspectie SZW controleert hier dan ook op.

Er is een werkgroep opgericht: het Steunpunt RI&E. Het Steunpunt RI&E is een werkgroep en bestaat uit een vertegenwoordiging van werknemers en werkgevers: FNV, MKB Nederland, CNV, VCP, Uneto-VNI en VOB. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is waarnemend lid en TNO voert het secretariaat.

Op de website van het steunpunt RI&E vind je informatie over onder andere het toepassen van branche RI&E-instrumenten en het vergroten van de bekendheid van die instrumenten.