Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken

Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Veilig werken, ook als dat op een rolsteiger is.

Vallen van een rolsteiger komt in de bouwsector regelmatig voor. Jaarlijks ontvangt de Inspectie SZW circa 35 meldingen van ernstige ongevallen met rolsteigers. Gemiddeld 1 tot 2 daarvan met dodelijke afloop. Vier met blijvend letsel.

Ongevallen met rolsteigers gebeuren vaak door:

  • fouten bij de voorbereiding of in de constructie;
  • ondeugdelijke randbeveiliging en/of een te grote afstand tot de gevel;
  • onveilige locatie van de rolsteiger.

Wanneer sprake is van direct valgevaar, kan de inspecteur het werk stilleggen totdat de werkgever de situatie veilig heeft gemaakt. Bij ernstige overtredingen kan de Inspectie een boete opleggen.

Bij de landelijke controle hebben de inspecteurs in 224 gevallen het werk moeten stilleggen. In 40 gevallen is een boete opgelegd. In de meeste gevallen troffen de inspecteurs meer dan één overtreding aan. Ook kregen 27 werkgevers een boete omdat zij geen risico-inventarisatie en evaluatie hadden.

In een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengen werkgevers de arbeidsrisico’s in kaart en maken zij een Plan van Aanpak (PvA) om deze risico’s aan te pakken. De keuze om een rolsteiger in te zetten voor tijdelijk werk op hoogte valt daar ook onder.

Het doel van de RI&E en het plan van aanpak is om gezondheidsklachten en ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Een RI&E leidt daarmee tot minder ziekteverzuim, en tegelijkertijd tot meer werkplezier en meer productiviteit van werknemers. Een goede RI&E kan daardoor een waardevolle bijdrage leveren aan het succes van organisaties.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken? Op de website van de SER vind je informatie.