Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Gehoorbeschadiging een groot risico in de uitzendbranche

Gehoorschade is al jarenlang de meest gemelde beroepsziekte bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Jaarlijks gaan maar liefst 3000 mensen naar de bedrijfsarts vanwege gehoorschade die ze hebben opgelopen tijdens hun werk. Ook onder uitzendkrachten komt dit regelmatig voor.

Werkgevers zijn op basis van de Arbowet verplicht om hun werknemers, en dus ook de uitzendkrachten, te beschermen tegen schadelijk geluid. Als het mogelijk is, moet dit worden gedaan door de inzet van stillere machines of productiemethodes. Het is ook mogelijk om machines in geïsoleerde kasten te plaatsen of de werknemers te laten werken in geluidsdempende ruimten. Als het niet mogelijk is om het lawaai voldoende te beperken wordt gebruik gemaakt van gehoorbescherming.

Test het zelf met de decibelmeter

De norm voor lawaai is helder vastgelegd in de wetgeving. Vanaf 80 dB moet er gehoorbescherming beschikbaar worden gesteld door de werkgever en vanaf 85 dB moeten er structurele maatregelen worden genomen. FNV ontwikkelde een Decibelmeter. Hiermee kun je zelf controleren of de geluidslimiet wordt overschreden. De FNV Decibelmeter is gratis als app beschikbaar voor Android en Apple.

Gevolgen van werken met lawaai

Blootstelling aan lawaai is een typische sluipmoordenaar: op het moment zelf heb je er meestal weinig last van en pas na jaren ondervind je er hinder van. Langdurige blootstelling aan lawaai, zowel op werk als privé, veroorzaakt op termijn vaak onherstelbare gehoorschade. De meest voorkomende klachten zijn gehoorverlies, suizen/piepen en overgevoeligheid. Voorkomen is de enige optie!