Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

In de startblokken voor de 7e Week van de RI&E

Van 21 tot en met 25 juni 2021 vindt de Week van de RI&E plaats, waarin Steunpunt RI&E gezamenlijk en ondersteund door een campagne van het Ministerie van SZW, bedrijven zoveel mogelijk stimuleren om de RI&E (weer) op te pakken.

Door de corona-crisis is het belang van een goede gezondheid van werknemers bij eenieder op het netvlies komen te staan. Het werk is voor veel bedrijven drastisch veranderd. Na een periode van adhoc oplossingen is het tijd om maatregelen te nemen die toekomstbestendig zijn. En de RI&E is bij uitstek het middel om risico's gestructureerd in kaart te brengen en aan te pakken.

Veel ondernemers zien op tegen de Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E). Vaak omdat ze eigenlijk niet goed weten wat het is en hoe ze er aan moeten beginnen.

Om ondernemers te overtuigen van het nut van de RI&E en hen op gang te helpen ontwikkelde het Steunpunt RI&E instrumenten een korte introductie film. “De RI&E moet (even) gebeuren is niet al te moeilijk is en levert wél wat op” is de boodschap van de film.

Op de website van de Week van de RIE vind je alle relevante informatie.