Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Dit zijn de plannen van SZW met de RI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) binnen bedrijven moet beter, vindt de overheid. Daarom is in 2020 een meerjarenplan opgesteld om dit te bereiken: het Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023.

Wat is de stand van zaken? Het programma bevindt zich op dit moment in de eerste fase van de uitvoering. In deze fase ligt de focus op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn de risico’s goed te inventariseren.

  • RI&E is verplicht voor iedere werkgever
  • Informatievoorziening aangepakt
  • Onduidelijkheid over de minimale eisen
  • Nieuwe certificatie-eisen in voorbereiding
  • Handhaving op afstand vraagt om verbetering

Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat deze methode van administratief inspecteren een groot bereik én een efficiëntere manier van inspecteren oplevert. Ondertussen zijn er wel verschillende verbeterpunten die om een oplossing vragen.

Zo’n verbeterpunt is bijvoorbeeld het inbouwen van een (telefonisch) contactmoment met een inspecteur en het bedrijf voor een effectievere aanpak. Veel MKB-bedrijven weten namelijk nog te weinig over hun RI&E-verplichting.

Alle informatie vind je op Arbo online of in het Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma RI&E 2020-2023 Risico Inventarisatie en Evaluatie