Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Uitzendkrachten werkzaam in een minder kansrijke beroep? En nu?

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Verwacht wordt dat de werkloosheid in 2021 verder oploopt. Er zullen dus veel mensen op zoek gaan naar werk, zo nodig in een ander beroep.

Het helpt hierbij om te weten in welke beroepen er onvoldoende baankansen zijn. In deze beroepen zal het lastiger zijn (en mogelijk meer tijd kosten) om werk te vinden. Het UWV toont voor een aantal van de minst kansrijke beroepen wat mogelijke kansrijke loopbaanoverstappen zijn. Daarnaast brengt UWV in beeld welke beroepen de beste baankansen bieden. (BRON UWV en Werk.nl)

Niet alle werkzoekende uitzendkrachten kunnen zomaar aan de slag in tekortsectoren. Er is een kloof tussen de competenties en vaardigheden die in vacatures staan en de competenties en vaardigheden die mensen in huis hebben. Wij bieden diverse diensten aan om juist net de missende competenties en vaardigheden te leren of om juist iets te doen aan de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht.

Kijk eens bij ons aanbod naar bijvoorbeeld de Diplomaroute of het traject Alles-in-1. Doel is om ze zo duurzaam inzetbaar te maken binnen een tekortberoep op de arbeidsmarkt. Of misschien hebben ze nu juist financiƫle zorgen en zijn de uitzendkrachten eerst beter gebaat bij Budgetcoaching. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.