Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Aandachtspunten RI&E voor vakantiekrachten onder de 18 jaar

De vakanties komen eraan en dus ook de vakantiekrachten. Zij werken vaak op uitzendbasis en vormen een kwetsbare groep.

In de Arbowet zijn speciale regels opgenomen voor jeugdigen en de RI&E speelt daarbij een belangrijke rol.

Jeugdigen zijn veel gevoeliger voor bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Daarnaast is hun geestelijke ontwikkeling nog beperkt en realiseren zij zich gevaren bijvoorbeeld minder (snel) dan volwassenen.

Aandachtspunten en maatregelen
Zijn er in een organisatie één of meer jeugdige werknemers aan de slag? Dan moet er in de RI&E in ieder geval aandacht gegeven worden aan de volgende zaken:

  • de leeftijd van de jeugdigen
  • de specifieke gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn die het werk meebrengt voor jeugdige werknemers.
  • de uitrusting en inrichting van de werkplek
  • de aard, de mate en de duur van de blootstelling aan stoffen, middelen en omgevingsfactoren
  • de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

(BRON Arbo-online)