Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Nieuwe subsidie aanvragen: de Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkjaren is bedoeld om werkgevers meer praktijkleer- en werkleerplaatsen aan te laten bieden. In sommige sectoren is dit jaar extra subsidie mogelijk.

Vanaf 2 juni 2022 kunnen werkgevers tot € 2.700 subsidie krijgen per deelnemer of leerling voor begeleiding op een praktijkleerplaats. Dit kunnen leerlingen of studenten zijn aan vmbo, VSO, PRO, mbo, hbo. Maar ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) kunnen vallen onder de subsidieregeling. Werkgevers kunnen de subsidie aanvragen na afloop van de begeleiding.

Voor wie bedoeld?
De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Lees meer over de hoogte en de voorwaarden op de informatiepagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland rvo.