Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Verplichte scholing moet betaald worden door werkgever

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Ook op scholing heeft het betrekking.

Het betekent dat de werkgever voor scholing die hij op grond van de wet of de toepasselijke CAO verplicht aan de werknemer moet verstrekken, geen kosten op de werknemer mag verhalen. Ook mag er geen terugbetalingsbeding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Als een dergelijke bepaling toch in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, is deze nietig. In andere gevallen blijft het wel mogelijk om een terugbetalingsbeding overeen te komen.

De werknemer moet tevens, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in de gelegenheid gesteld worden de scholing tijdens werktijd te kunnen volbrengen. Die werktijd wordt beschouwd als arbeidstijd.

We verwijzen je voor meer informatie graag door naar het bericht op de website van het ministerie.