Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Wat betekent verplichte scholing in de nieuwe wet voor jou bij het afnemen van onze diensten?

Sinds augustus 2022 geldt de Wet implementatie EU-richtlijn Transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wat houdt dat in bij afname van onze diensten?

Doel hiervan is dat ‘de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor een aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt’.  

In artikel 13 van de Richtlijn is, kort gezegd, geregeld dat een wettelijk of collectieve overeenkomst verplichte opleiding voor de werknemer kosteloos is en als arbeidstijd wordt beschouwd.

Deze bepaling wordt geïmplementeerd in artikel 7:611a van het Burgerlijk Wetboek en geldt vanaf 1 augustus.  

Wanneer is sprake van verplichte scholing? 
De nieuwe regels gelden niet voor alle opleidingen. Het gaat alleen om opleidingen die de werkgever op grond van de wet of collectieve overeenkomst verplicht is aan te bieden om het werk uit te voeren waarvoor de werknemer is aangenomen. Het gaat hier om opleidingen die noodzakelijk zijn voor het kunnen (blijven) uitvoeren van de functie. Gereglementeerde beroepen zijn in beginsel uitgezonderd. 

Scholing die de werkgever verplicht moet aanbieden kan o.a. gaan over veiligheid en het bijhouden van vakbekwaamheid. 

Scholing die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een diploma of certificaat waarover de werknemer bij eerste aanvang van de werkzaamheden al dient te beschikken om op grond een wettelijke bepaling een functie te mogen uitvoeren valt hier in beginsel niet onder. De omstandigheden van het geval bepalen of daarvan sprake is of niet. 

Alles wat valt onder de wet implementatie EU-richtlijn Transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden komt niet in aanmerking voor een vergoeding bij Doorzaam. 
Twijfel je? Neem dan contact op met je interne juridische afdeling of met de helpdesk van de ABU of NBBU.

In de vergoedingenportal is het verplicht om bij het declareren te verklaren dat de ingekochte opleiding of cursus niet onder de verplichte scholing valt zoals bedoeld in de wet.