Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Arbochecklists FAQ’s

Arbochecklists zijn een praktisch hulpmiddel om de mogelijke risico’s en maatregelen op de nieuwe werkplek in kaart te brengen. Hieronder vind je een overzicht van veel gestelde vragen.

Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Stel je vraag dan aan Doorzaam.

Hoe werkt de arbochecklist?
De arbochecklist heeft een dubbele werking. Enerzijds is het een praktisch middel waarmee de uitzendorganisatie aan de inlener vraagt om aan te geven welke risico’s voor de uitzendkracht van toepassing zijn en welke beschermende maatregelen gelden. Anderzijds bevat de checklist informatie over de genoemde risico’s, waarmee je de uitzendkracht kunt voorlichten. Gebruik altijd de checklist 'Algemeen' om afspraken met contactpersonen bij de inlener over bijvoorbeeld inwerken en begeleiding op de werkplek vast te leggen. Voor specifieke risico’s gebruik je een van de werkinhoudelijke of sectorchecklists. Uiteraard is het ook mogelijk om relevante vragen uit verschillende checklists te kopiëren en in een eigen document te verwerken.

Zijn met de checklist alle risico’s afgedekt?
Een checklist kan nooit alle mogelijke risico’s afdekken, maar de checklist geeft wel een selectie van de meest voorkomende risico’s. DOORZAAM biedt checklists voor verschillende soorten werkzaamheden en voor verschillende sectoren. In de praktijk helpen de checklists de inlener op weg met het verstrekken van de juiste informatie die de uitzendkracht nodig heeft om veilig zijn werk te kunnen verrichten. Er is altijd ruimte opgenomen om nog andere specifieke risico's te vermelden.

Moet voor elke uitzendkracht een arbochecklist ingevuld worden?
Nee, wanneer de inlener zelf een arbodocument of voorlichtingsmateriaal over de risico’s en maatregelen op de werkplek verstrekt, hoeft er geen arbochecklist ingevuld te worden. Ook bij lang lopende opdrachten bij dezelfde inlener met dezelfde werkzaamheden is het niet nodig voor elke uitzendkracht een nieuwe checklist in te vullen. Gebruik dan de checklist die er al ligt en bespreek de risico’s met elke nieuwe uitzendkracht. Wél is het een aanrader om jaarlijks met de inlener te controleren of er iets is veranderd in de werksituatie, risico’s of maatregelen, of om afspraken te maken over het doorgeven van wijzigingen door de inlener. 

Moet de uitzendkracht de checklist ondertekenen?
Nee, ondertekening van de checklists is niet verplicht en er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend. De arbochecklists zijn vooral een hulpmiddel bij het uitvoeren van de doorgeleidingsplicht als de inlener zelf geen arbodocument levert. 

Een officiële status hebben ze niet, maar ondertekening (van de checklist of een verklaring) helpt wel om achteraf aantoonbaar te maken dat je aan de doorgeleidingsplicht hebt voldaan. In de praktijk gebeurt dit op verschillende manieren. Je kunt de uitzendkracht zelf op papier of digitaal een datum en handtekening laten zetten, of alle besproken onderdelen laten paragraferen. Er zijn ook uitzendorganisaties die er voor kiezen de uitzendkracht eenmalig te laten tekenen voor álle ontvangen en besproken informatie, dus niet alleen Arbo.

Moet je de arbochecklists bewaren?
Verplicht is het niet, maar handig is het wel. Zo kun je altijd aantonen dat de uitzendkracht voorlichting heeft ontvangen. Je kunt de checklist bewaren in het (digitale) dossier van de uitzendkracht. Als je een grote opdracht hebt, waar veel uitzendkrachten hetzelfde werk doen bij dezelfde inlener, dan is het makkelijk om de ingevulde PDF op te slaan en met elke uitzendkracht die aan de slag gaat te bespreken. Vraag wel regelmatig aan de inlener of de ingevulde checklist nog actueel is. Kun je geen PDF’s opslaan in het digitale dossier van de uitzendkracht? Dan kun je de inhoud van de PDF altijd zelf naar een Word-bestand kopiëren en het bestand zo opslaan. Uiteraard kun je dit indien gewenst aanvullen met je eigen (veiligheids)vragen en informatie.

Hoe zit het met de geldigheid van 'oude' checklists zodra DOORZAAM een nieuwe versie uitbrengt?
Zodra DOORZAAM een nieuwe versie uitbrengt, verandert dit niets aan de geldigheid van een ‘oude’ arbochecklist. We willen de checklists actueel houden en verwerken nieuwe inzichten met betrekking tot de inhoud en de toepasbaarheid. Belangrijk is dat de inlener de arbochecklist voorafgaand aan het werk invult, zodat je daarmee de uitzendkracht kunt voorlichten. 

Alle arbochecklists vind je op deze pagina.