Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Duurzame inzetbaarheid: sprookje of waarheid

Column Chantal Huinder
Ondanks dat ik een enorme passie voel en gedrevenheid heb voor duurzame inzetbaarheid word ik er soms moedeloos van.

Duurzame inzetbaarheid is al lastig genoeg en is maar één van grote andere vraagstukken die spelen in de maatschappij. Vraagstukken die nog lastiger zijn. Waardoor ik me soms afvraag hoe het ons als maatschappij gaat lukken om te komen tot duurzame inzetbaarheid, tot die welvaartseconomie. Gelukkig keert mijn enthousiasme altijd weer snel terug en ben ik dankbaar voor mijn voorrecht om voor een deel bij te mogen dragen in de beweging naar een welvaartseconomie. Door te mogen investeren vanuit Doorzaam in de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.

Inspiratie
Laatst las ik een stuk over filosoof Martha Nussbaum. Wat me hierin opviel was dat dat zij in de jaren negentig een mensenrechtenbenadering ontwikkelde en dat haar aanpak de basis vormde voor de meetlat waarmee de Verenigde Naties vaststellen hoe het met de ontwikkeling van een land staat. Die meetlat heb ik altijd omarmd omdat het niet in termen kijkt van het Bruto Nationaal Product maar naar brede welvaart en sustainable development goals.

Ik haal energie uit dit soort grootse initiatieven en bewegingen die streven naar die welvaartseconomie waar duurzame inzetbaarheid onlosmakelijk mee is verbonden. En het hoeft niet grootst te zijn want juist ook al de mooie persoonlijke verhalen die steeds meer worden gedeeld geven die energie.

Van sprookje tot realiteit
En toch voelt het ook wat als sprookjes vertellen. Alsof je, zoals Nussbaum, aan het filosoferen bent. Iedereen houdt van de mooie verhalen. Ze creëren impact en laten zien waar al de initiatieven, volhardendheid en energie toe leiden. En die verhalen zijn ook enorm belangrijk om überhaupt te realiseren hoeveel personen, waaronder uitzendkrachten, ondersteuning nodig hebben om verder te komen. Ze geven een gezicht en creëren de drive je in te zetten voor dit streven. Maar hoe zorg je dat het niet als een sprookje wordt gezien maar als bereikbaar. Niet alleen voor die unieke personen uit de verhalen maar voor zoveel meer mensen.

Ik geloof zelf dat die drive, het geloof, het allerbelangrijkste is. Weten waarom je het doet. En ik ben er van overtuigd dat duurzame inzetbaarheid altijd loont. Het vraagt alleen soms wat langer de tijd en om een aangepaste visie waar duurzame inzetbaarheid deel van uit maakt. En met het creëren van die visie daar helpen we als Doorzaam graag mee. Door het aanbieden van verschillende sessies met jouw uitzendorganisatie.

Visie en Boostsessie
Het doel van de Visiesessie is om helder te krijgen wat de DI-ambitie en DI-visie is van de organisatie. En een begin te maken met DI-doelen (KPI’s) voor de komende periode.

Het doel van de Boostsessie is om al bestaande DI-ambities en DI-visie breder in de organisatie te krijgen en te borgen. 

Je zou gekscherend kunnen zeggen dat bovenstaande het schrijven van het sprookje is. Het waarmaken is de harde realiteit en die gaat ook vaak over de cijfers. Om wat gaat het kosten en wat levert het op. Om het vraagstuk wie de rekening betaalt. Ook daar willen we als Doorzaam in tegemoet komen. Want als door het niet inzichtelijk hebben, niet wordt geïnvesteerd is dat eeuwig zonde. Vanaf heden is er dan ook de Doorzaam Rendementstool. Om een indicatie te geven van wat investeren in duurzame inzetbaarheid in rendement en omzet kan betekenen. In harde cijfers.

Want dat investeren in duurzame inzetbaarheid oplevert daar ben ik van overtuigd. Voor de uitzendkrachten, de opdrachtgevers en de uitzendorganisaties. En de brede welvaart. Dus maak gebruik van onze ondersteuning, door het boeken van één van onze sessies en/of gebruik te maken van onze Doorzaam Rendementstool.

Samen voor duurzame inzetbaarheid! Sprookje of waarheid. Zorg jij mee voor dat laatste?