Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Arbochecklists

Met welke arbeidsrisico’s krijgt een uitzendkracht te maken en hoe moet hij daarmee omgaan? Dat moet duidelijk zijn voordat de uitzendkracht aan de slag gaat. Wij hiervoor een reeks handige arbochecklists gemaakt, in het Nederlands, Duits, Engels en Pools.

Waarom arbochecklists?
Zowel de uitzendorganisatie als opdrachtgever hebben een rol bij het voorlichten van uitzendkrachten. Wettelijk is alles waterdicht geregeld, de praktijk is weerbarstig: uitzendorganisaties krijgen niet altijd de informatie die nodig is om de uitzendkracht goed te kunnen voorlichten. De arbochecklists zijn een praktisch hulpmiddel als deze informatie ontbreekt.

De arbochecklists helpen de opdrachtgever op een gestructureerde manier de risico’s in kaart te brengen waar de uitzendkracht mogelijk mee te maken krijgt. De ingevulde arbochecklist wordt aangeleverd bij de uitzendorganisatie die aan de hand hiervan de uitzendkracht kan voorlichten.

Er zijn drie soorten checklists:

Algemene checklist
Wie houdt bij de inlener toezicht op veilig en gezond werken, wie wijst de uitzendkracht op veiligheidsinstructies en bij wie kan de uitzendkracht terecht met vragen? De algemene arbochecklist beschrijft de afspraken en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de uitzendonderneming en de inlener. 

Werkinhoudelijke checklists
Met de werkinhoudelijke checklists brengt de inlener de specifieke arbeidsomstandigheden in zijn bedrijf in kaart. Hiervoor zijn drie varianten opgesteld, gericht op Administratief, Medisch en Productie-technisch-logistiek personeel. In 2017 is de checklist voor uitzendkrachten in het Magazijn toegevoegd.

Checklists voor sectoren
In de arbochecklists voor de Afvalbranche (inzameling en bewerking), Bouw, Horeca, Land- en Tuinbouw, Goederenvervoer, Personenvervoer, Metaal en Schoonmaak zijn de meest voorkomende risico’s in die specifieke sectoren in kaart gebracht. Inleners in die sectoren kunnen zo aangeven wat relevant is om te weten voor aanvang van het werk van de uitzendkracht.

Deze arbochecklist kun je beschouwen als een basis. Mocht je zelf een veld willen toevoegen, kan dat uiteraard. Wij voeren wijzigingen door als er in de branche wijzigingen zijn met betrekking tot arbo.

Heb je vragen over de Arbochecklists? Kijk dan eens bij de faq’s of neem contact op met ons.