Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Conferentie Leven Lang Ontwikkelen

Onder het motto ‘Jij maakt het mogelijk’ vindt op woensdag 27 november de landelijke conferentie Leven Lang Ontwikkelen plaats in DeFabrique in Utrecht. Ruim 500 gasten zijn bij elkaar om kennis uit te wisselen, elkaar te inspireren en elkaar te ontmoeten.

Circa 50 bedrijven en organisaties nemen de gasten in evenzoveel workshops mee in hun ervaringen en ideeën met betrekking tot Leven Lang Ontwikkelen.

Dit is de eerste conferentie Leven Lang Ontwikkelen die gezamenlijk wordt georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Economische zaken en Klimaat en de Sociaal-Economische Raad. SER-voorzitter Mariëtte Hamer leidt de plenaire delen van de conferentie, ook minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is aanwezig.

Leven Lang Ontwikkelen is van belang voor iedereen. Voor alle werkenden, werkgevers, onderwijsinstellingen, organisaties en overheid. Blijven ontwikkelen is cruciaal om echt mee te kunnen blijven doen en opgewassen te zijn tegen de veranderingen die de wereld meemaakt en nog gaat meemaken. Er is al een flink aantal initiatieven op dit gebied ontstaan. Met een aantal daarvan kunnen de bezoekers van de conferentie kennismaken. Er is nog veel meer nodig, maar de beweging wordt snel steeds groter. 

Een leven lang ontwikkelen moet vanzelfsprekend zijn. Het is aan het onderwijs, de werkgevers, werknemers, docenten, directeuren, voorzitters, beleidsmedewerkers en ministeries om daar met elkaar de schouders onder te zetten. We kunnen veel van elkaar leren en elkaar inspireren. En zo leven lang ontwikkelen voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld maken.

Kijk hier voor de video die is ontwikkeld door de ministeries van OCW, SZW en EZK en de SER.