Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Duurzame inzet vooral met de mond beleden?

Veel werkgevers hebben de balans tussen werk en prive hoog op de prioriteitenlijst staan. Maar thuiswerken en flexibele werktijden worden niet altijd geboden door hen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de tweede editie van het onderzoek ‘Arbeidsmarkt in Kaart’.

Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid, vinden de onderzoekers en ook de meeste ondervraagde werkgevers. Maar diverse voorbeelden tonen dat niet. Zo vindt acht van elke tien werkgevers dat ze hun werknemers moeten helpen bij het combineren van werk en zorg. Toch biedt minder dan de helft van de bedrijven mogelijkheden tot thuiswerk aan. Juist meer vrijheid in waar en wanneer mensen werken verlaagt de druk voor personeel met jonge kinderen of mantelzorgtaken, merken de onderzoekers op.

(BRON OverDuurzameInzetbaarheid)

Aandacht voor duurzame inzet
Groepen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt ‑  ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mensen met een migratieachtergrond en mensen met zorgtaken ‑ kunnen nog onvoldoende meekomen, vindt het SCP. Daarnaast is aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers nodig om te voorkomen dat mensen werkloos worden, door ziekte uit het arbeidsproces raken of verouderde kennis en vaardigheden hebben. Voorbeelden zijn investeringen in scholing en training, aandacht voor de balans tussen werk en privé en mensen die met ontslag worden bedreigd begeleiden naar ander werk. En dat vinden wij nou ook. Onze missie is om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Zodat uitzendkrachten vitaal, met plezier en vaardig hun werk kunnen doen én dat zij zichzelf blijven ontwikkelen. Nu en in de toekomst. Dit doen we door activiteiten en hulpmiddelen beschikbaar te stellen.