Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Flexbranche niet langer groeimotor

Sectoren als de industrie en logistiek - belangrijke afnemers van flexwerkers – groeien minder hard waardoor de vraag naar flexwerkers afneemt. Bovendien nemen bedrijven door de krapte op de arbeidsmarkt weer vaker personeel aan in vaste dienst.

Daarnaast kampt de flexbranche (uitzendbureaus, bemiddelaars en payrollers) zelf ook met de krappe arbeidsmarkt, waardoor het ook voor bijvoorbeeld uitzenders moeilijker is om personeel te vinden. Deze factoren zorgen er voor dat de flexbranche niet langer de groeimotor is binnen de zakelijke dienstverlening. 

Roerige tijden voor de flexbranche
De flexbranche staat momenteel voor een aantal grote uitdagingen. Allereerst is daar de krappe arbeidsmarkt die mede door de vergrijzing voorlopig aanhoudt, omdat oudere werknemers uitstromen. Om aan de vraag naar flexwerkers te kunnen blijven voldoen moet de flexbranche zelf met oplossingen komen. Voor uitzendbureaus is dit bijvoorbeeld het zelf opleiden van personeel.

Nieuwe wet zorgt voor verschuiving binnen de flexbranche

  • Volumegroei maakt in 2020 pas op de plaats door verwachte lagere economische groei 
  • Fors lagere banengroei in 2019 en 2020
  • Schaarste aan personeel biedt ruimte voor hogere prijzen 
  • Nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt voor verschuiving binnen de sector

(BRON ING)

Weten wat je als uitzendorganisatie nog meer kunt doen voor je uitzendkrachten naast opleiden? Een integrale aanpak van de duurzame inzetbaarheid biedt ook mogelijkheden en toekomstperspectief!

Kijk eens op onze pagina Trajecten en kijk welk traject op dit moment het beste aansluit bij jouw organisatie.