Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Nieuw project Duurzame Inzetbaarheid is een feit!

Wij willen dat de sector Duurzame Inzetbaarheid (DI) zelf gaat dragen en DOORZAAM weet te vinden als loket dat handvatten biedt. Wij willen uiteindelijk een cultuurverandering op DI in de uitzendsector bereiken.

Het stimuleren van uitzendkrachten om aan de slag te gaan met hun DI moet onderdeel worden van het werkproces van de intercedent. Een van de belangrijkste leerpunten uit eerdere projecten is daarbij dat het draagvlak van vestigingsmanagers van essentieel belang is voor het succes van het project. Tevens moeten leidinggevenden uitdragen dat het een belangrijk thema is. 

Opdrachtgevers worden ook betrokken in dit project omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het bevorderen van de DI van de uitzendkracht. Draagvlak van een opdrachtgever helpt om interventies gericht op de uitzendkracht goed uit te voeren.

We hebben gemerkt dat het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid tijd nodig heeft om daadwerkelijk te beklijven. Om te spreken van een cultuur omslag is het noodzakelijk dat er voor een langere periode gewerkt wordt om deze cultuur omslag te maken. Vandaar dat wij een derde project starten, mede mogelijk gemaakt door ESF.

Europees Sociaal Fonds

Wij willen met het derde project alles wat is geleerd en opgebouwd in de eerste twee projecten door ontwikkelen zodat de uitzendsector in de toekomst zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag kan met duurzame inzetbaarheid. Uiteraard bouwen wij voort op de lessen uit de eerste twee projecten en verwerken wij deze in het derde project.

Zo zijn wij in staat onze uiteindelijke doelstelling, ‘de sector handvatten bieden om DI bij de uitzendkrachten te vergroten’, te verwezenlijken.

Doen jullie mee?