Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Olympia 250ste ondertekenaar van het Taalakkoord

Taal is een onderdeel voor ontwikkeling, maar ook een motor om ontwikkelkansen te vergroten. Taal verbindt en taalvaardig zijn biedt kansen. Door zich te verbinden aan het Taalakkoord zet Olympia deze visie kracht bij.

Taal als basis voor ontwikkeling

Marcella de Muinck stelt: “In de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk dat je als werknemer de kans, ruimte en mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen. Uitzendkrachten die niet voldoende taalvaardig zijn, krijgen deze kans niet altijd. Scholing, gezondheid, aansluiting vinden bij collega’s; alles kan een drempel vormen wanneer taal, of een gebrek aan taalvaardigheid, in de weg staat. Deze drempel willen wij wegnemen zodat onze uitzendkrachten de ruimte krijgen voor ontwikkeling”. 

Samenwerking met Stichting DOORZAAM

Wij werken hierin nauw samen met Olympia omdat we als missie hebben de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. De ontwikkeling en de loopbaan van een uitzendkracht zijn binnen duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderdeel voor behoud of verbetering van werk. Ontwikkeling van werknemersvaardigheden, taal, digitale vaardigheden, vakkennis en bewustzijn van eigen regie en verantwoordelijkheid zijn hiervoor een vereiste. Mariette Schoonaard, Consultant Duurzame Inzetbaarheid DOORZAAM, was aanwezig bij de uitreiking van het certificaat.

“Taal  is een belangrijke  werknemersvaardigheid  en  één  van de pijlers van DOORZAAM”, aldus Mariette. Als je je wilt scholen met behulp van een voucher of een BBL-opleiding heb je taal nodig om te kunnen leren.