Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Samen gaan we voor een geletterd Nederland!

Kom in actie voor een geletterde samenleving en organiseer tijdens de Week van de Alfabetisering een taal- of rekenactiviteit.

Stichting Lezen & Schrijven heeft een paar mogelijke activiteiten uitgewerkt. Uiteraard kun je ook zelf een activiteit bedenken.

Met de Week van de Alfabetisering zet Stichting Lezen & Schrijven zich samen met zoveel mogelijk mensen, bedrijven en organisaties in voor een samenleving waarin ruimte is voor een leven lang ontwikkelen. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone. Dat is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook minder digitaal vaardig. Laaggeletterdheid is groot maatschappelijk probleem, omdat de kloof tussen de mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving groeit. Mensen die onvoldoende kunnen lezen, schrijven en/of rekenen zijn kwetsbaar in onze samenleving. Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid, mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Met grote gevolgen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Laaggeletterden hebben vaker schulden, vinden moeilijker een baan en leven vaker ongezond. Veel kinderen groeien op in armoede. 

Laten we er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen een leven lang kunnen leren en ontwikkelen, want samen komen we verder.

 (BRON Stichting Lezen & Schrijven)