Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Spoorboekje banenafspraak

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het ‘Spoorboekje banenafspraak’ samengesteld.

De banenafspraak houdt in dat werkgevers tot 2026 minimaal 125.000 extra banen voor deze groep werkzoekenden moeten realiseren. Het Spoorboekje geeft de werkgevers een volledig overzicht van beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen die daarbij ingezet kunnen worden, inclusief tips hoe hiervan gebruik te maken.

In het Spoorboekje vind je:

  • De vragen die je aan de intermediair kunt stellen;
  • De regelingen die van toepassing kunnen zijn;
  • Het type overeenkomst dat je kunt aangaan met de kandidaat of de detacheringsorganisatie;
  • De faciliteiten die UWV, gemeente en Belastingdienst kunnen bieden;
  • Faciliteiten per regeling.