Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Unieke samenwerking verbetert mobiliteit op de arbeidsmarkt door het flexibel inzetten van scholingsmiddelen

Om werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt starten vier Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen), UWV, de gemeente SittardGeleen namens de drie WSP’s en de Provincie samen een experiment. 

Het experiment richt zich op het flexibel en innovatief inzetten van scholingsmiddelen van sectorfondsen, gemeenten en UWV. Het experiment dient ter ondersteuning en bevordering van intersectorale mobiliteit en inzetbaarheid van arbeidskrachten, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden binnen diverse sectoren. Dit zou kunnen leiden dat werknemers nu werkzaam in een bepaalde branche makkelijker kunnen switchen naar ander werk in een andere branche.

Ook kunnen werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden vanuit een bepaalde sector makkelijker begeleid en geplaatst worden naar een baan in een voor hen nieuwe sector. Een baan die wellicht meer past bij hun competenties. Het experiment richt zich op het flexibel en innovatief inzetten van scholingsmiddelen van sectorfondsen, gemeenten en UWV. Het experiment dient ter ondersteuning en bevordering van intersectorale mobiliteit en inzetbaarheid van arbeidskrachten, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden binnen diverse sectoren.

Dit zou kunnen leiden dat werknemers nu werkzaam in een bepaalde branche makkelijker kunnen switchen naar ander werk in een andere  branche. Ook kunnen werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden vanuit een bepaalde sector makkelijker begeleid en geplaatst worden naar een baan in een voor hen nieuwe sector. Een baan die wellicht meer past bij hun competenties.

Het hele persbericht vindt je hier.