Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Veiligheid: elkaar aanspreken blijft lastig

80 procent van de bedrijfsongevallen wordt veroorzaakt door onveilig gedrag. Toch blijft het elkaar aanspreken op gedrag het moeilijkste middel om meer veiligheid op het werk te krijgen.

Dat zegt Esther de Kleuver, ‎directeur Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW. Nederland doet het volgens haar goed als het gaat om gezond en veilig werken. Het aantal arbeidsongelukken daalt, het ziekteverzuim is historisch laag en werkgevers zetten in op gezond en veilig werken. Maar zo waarschuwt ze tijdens het congres van de NVVK, dat is geen reden om achterover te leunen. “Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten worden er nog elk jaar 20.000 mensen ziek van hun werk en in 2013 verzuimden 192.000 mensen na een arbeidsongeval.”

De Kleuver heeft er vertrouwen in dat de meeste bedrijven graag veiliger willen werken, al weet een grote groep misschien nog niet helemaal hoe ze dat dan moet bewerkstelligen. Dat slechts 36 procent van de aanwezigen de stelling onderschrijft dat veiligheidskundigen weten wat er van ze wordt verwacht nu de overheid verdergaand dereguleert, is volgens haar niet terecht. “De doelvoorschriften zijn duidelijk. Daarnaast zijn er de arbocatalogi. Gebruik uw kennis en vaardigheden en vertrouw daar ook op.” (BRON Arbo-online)

Wij hebben arbochecklists voor verschillende branches opgesteld. Op de arbochecklist geeft de opdrachtgever aan met welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een uitzendkracht te maken kan krijgen. Er wordt ook direct vermeld welke maatregelen in het bedrijf zijn genomen om de risico’s te beperken. Dat moet duidelijk zijn voordat de uitzendkracht aan de slag gaat. De arbochecklists zijn er voor verschillende branches en in verschillende talen.