Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Verschillen in uurloon tussen vaste werknemers en flexibele werknemers

Zowel het basisloon als het loon inclusief de incidentele componenten (vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, bijzondere beloningen, en loon ontvangen uit overwerk) zijn bekeken. Onderzocht is in welke mate verschillen in uurloon te maken hebben met verschillen in persoons- en baankenmerken tussen vaste werknemers en flexwerkers.

Het CBS publiceert een reeks artikelen over Statistische Trends. Dit keer het verschil in uurloon tussen vast en flexibele werknemers. Het loonverschil ten opzichte van vaste werknemers varieert aanzienlijk tussen de diverse soorten flexibele werknemers allemaal met dezelfde achtergrondkenmerken

  • Flexibele werknemers verdienen 7% minder dan vaste werknemers
  • Oproepkrachten en tijdelijke werknemers zonder vaste uren verdienen 3% minder
  • Uitzendkrachten verdienen gemiddeld 13% minder

Steeds meer bedrijven maken gebruik van flexibele werknemers. Het aantal flexibele werknemers is van 17% in 2008 gestegen naar 22% in 2018 (CBS Statline 2018a).

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werknemers met een flexibele arbeidsrelatie gemiddeld minder verdienen dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie (Brown en Sessions, 2003; Dias da Silva en Turrini, 2015).

In 2010 lagen de uurlonen van flexibele werknemers in Europa gemiddeld een derde lager dan de uurlonen van werknemers met een vast dienstverband (Dias da Silva en Turrini, 2015). Met name in Nederland, Polen en Luxemburg was het loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers groter dan gemiddeld.

(BRON CBS)

Het hele CBS onderzoek vind je hier.