Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Verslechterde werkomstandigheden bij flexwerkers

Oproep- en invalkrachten en uitzendkrachten hebben de laatste jaren te maken gekregen met verslechterde werkomstandigheden. Hun fysieke belasting is hoger dan bij vaste werknemers. Ze werken ook veel vaker in ploegendiensten en ze hebben minder te zeggen over hun werkzaamheden.

Dat blijkt uit het TNO-rapport ‘Trends in kwaliteit van arbeid van flexibele en vaste werknemers en multi-jobbers’. Volgens TNO vormen de ontwikkelingen een risico voor de gezondheid en het welbevinden van de flexwerkers.

Veranderingen in cijfers bij  oproep-,  inval- en uitzendkrachten (flexwerkers):

 • Aandeel is verdubbeld. Van 4% in 2005 naar 8% in 2017
 • Hebben meerdere banen,  meestal met reden om voldoende inkomsten te hebben
 • Hebben te maken gekregen met zwaardere fysieke belasting
 • Hebben hogere taakeisen, zoals harder of sneller werken
 • Toename van het werken in ploegendiensten

Oproep- en invalkrachten zijn minder tevreden over hun werk. In 2007 was volgens TNO nog 80% tevreden met het werk, in 2017 was dat gedaald tot 73%.

Verschil tussen vaste werknemers en flexwerkers
Flexwerkers hebben:

 • minder autonomie en variatie dan vaste werknemers
 • Minder ruimte en stimulansen in hun werk voor vernieuwing
 • Tonen minder innovatief gedrag
 • 1/3 van de flexwerkers geeft aan regelmatig veel fysieke kracht te moeten tegen 1/5 van de vaste werknemers
 • Fysieke belasting is toegenomen bij flexwerkers terwijl dit niet het geval is bij vaste medewerkers
 • De flexwerkers zijn vaker slachtoffer geweest van een arbeidsongeval:
  uitzendkrachten 6.4%
  oproep en invalkrachten 3.1%
  vaste werknemers 3.1%

Flexwerk en Wet arbeidsmarkt in balans
Minister Koolmees probeert met zijn Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) de verschillen tussen werknemers met een vaste baan en flexwerkers kleiner te maken. Flexwerk zou daardoor meer zekerheden moeten gaan bieden.

Wil je als uitzendorganisatie de cijfers positief beïnvloeden? Kijk dan eens wat we voor je kunnen doen. Wij hebben twee projecten die door middel van een integrale aanpak de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten aanpakken.

Wil je meer weten over onze integrale aanpak? Kom dan naar ons congres op vrijdag 13 september.

De cijfers van vaste werknemers en flexwerkers mogen dichter bij elkaar komen. En daar kunnen we samen wat aan doen!

(BRON TNO RapportTrends in kwaliteit van de arbeid)