Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Werktevredenheid oproepkrachten in tien jaar tijd gedaald

Oproep- en invalkrachten zijn steeds ontevredener over hun werk. De werkomstandigheden worden ook relatief (vergeleken met vaste werknemers) slechter.

Oproepkrachten hebben vaker meerdere banen, meestal uit noodzaak om rond te kunnen komen. Dit blijkt uit het rapport ‘Trends in kwaliteit van de arbeid van flexibele en vaste werknemers en multi-jobbers’ dat TNO deze week publiceerde.

Meest opvallende trends van uitzendkrachten*:

  • De kwantitatieve taakeisen onder uitzendkrachten zijn de afgelopen jaren toegenomen. Het verschil met vaste werknemers is minder groot geworden. 
  • Uitzendkrachten werken aanzienlijker vaker in ploegendiensten dan vaste werknemers. 
  • De fysieke belasting van uitzendkrachten is hoger dan van vaste.
  • Uitzendkrachten hebben over de afgelopen tien jaar in toenemende mate risico op baanverlies ervaren. Sinds 2015 is de ervaren baanonzekerheid echter weer aan het afnemen. Deze trend is sterker aanwezig dan in de groep vaste werknemers.
  • Uitzendkrachten krijgen minder ruimte en stimulansen in hun werk voor innovatie. Bij uitzendkrachten is het innovatief vermogen wel toegenomen in de afgelopen 10 jaar (bedenken/vernieuwen of verbeteren van producten en diensten). Bij vaste werknemers is het innovatief vermogen niet toegenomen. 
     

Opvallend is wel dat het verzuimpercentage onder uitzendkrachten in tien jaar tijd is gedaald van 4,4% naar 2,9% in 2017. Ter vergelijking, het verzuimpercentage bij vaste werknemers is stabiel gebleven en ligt rond de 4,5%. Uitzendkrachten geven in de loop der jaren vaker aan dat ze geen vaste baan hebben omdat ze behoefte hebben aan flexibiliteit en/of nieuw zijn bij hun huidige werkgever.

Wil jij samen met ons deze cijfers op een positieve manier aanpakken? Kijk dan eens wat wij allemaal bieden. Onze missie is om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Uitzendkrachten zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij vitaal, met plezier en vaardig hun werk doen en als zij naast het werk leren en zichzelf ontwikkelen zodat ze door kunnen stromen naar ander werk.

Hoe wij te werk gaan? Wij hebben een integrale aanpak om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te versterken:
- Alles-in-1 voor de uitzendkracht
- Duurzame Uitzendkracht

Geinteresseerd? Bel dan even met ons, we zijn te bereiken op  020 655 82 16.

(*BRON: TNO)