Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsbericht

Ziek en nu?

Als je uitzendkracht bent en ziek wordt, wat moet je dan doen? Hieronder een handig overzicht met de basisregels. Deze zijn door UWV en de uitzendbranche samen opgesteld. Het kan zo zijn dat er bij jouw uitzendbureau in specifieke situaties andere regels gelden, dus vraag daar naar.

Als je ziek bent, meld je je voor 10.00 uur 's ochtends ziek bij (de intercedent van) het uitzendbureau
Uiteraard laat je ook aan je direct leidinggevende van het bedrijf waar je werkt weten dat je ziek bent. Het uitzendbureau meldt je vervolgens ziek bij UWV of bij de eigen bedrijfsarts/Arbodienst.

Verplicht thuisblijven
Na je ziekmelding ben je verplicht thuis te blijven tot 18.00 uur voor controle door UWV*. Als UWV je niet kan bereiken kan dit gevolgen hebben voor je uitkering! Blijf daarom bereikbaar totdat je: 

  • bezoek hebt gehad van een verzekeringsarts, of
  • door een medewerker van UWV bent gebeld, of
  • een oproep hebt gehad voor een gesprek met een bedrijfs- of verzekeringsarts of een UWV-medewerker, of
  • weer gaat werken

Tot dit eerste contact met UWV mag je wel je arts of fysiotherapeut bezoeken. Of naar een sollicitatiegesprek gaan.

*Sommige uitzendbureaus zijn eigenrisicodrager. In dat geval word je niet door UWV gebeld, maar door iemand anders.

Bezoek van UWV
UWV (of degene die namens het uitzendbureau contact opneemt in geval van eigenrisicodragerschap) kan je ook verplichten de eerste twee weken ’s morgens tot 10.00 uur en ’s middags van 12.00 uur tot 14.30 uur thuis te blijven. Je krijgt hierover bericht van UWV. Het is mogelijk dat je bezoek krijgt van een UWV-medewerker. Je mag je huis wel verlaten voor een bezoek aan je behandelend arts, de arbo-arts of UWV. Kijk voor meer informatie op de site van UWV

Daarnaast ben je verplicht:

  • je verpleegadres op te geven aan UWV;
  • mee te werken aan de procedure die UWV inzet om je weer aan het werk te helpen;
  • mee te denken over vervangende arbeid.

Ziek tijdens vakantie?
Als je tijdens je vakantie ziek wordt op doorbetaalde vrije dagen, dan heb je mogelijk recht op ziekengeld. Wat moet je dan doen?

Meld je zo snel mogelijk ziek bij UWV en het uitzendbureau waarvoor je het laatst gewerkt hebt. Uiteraard kan het uitzendbureau en UWV je nader informeren op het moment dat je je ziek meldt. Wanneer je weer beter bent, meld je dat zelf aan je uitzendbureau en UWV.

Uitkering tijdens ziekte
Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Als een uitzendbeding is opgenomen in je uitzendovereenkomst (arbeidsovereenkomst), dan eindigt de uitzendovereenkomst (arbeidsovereenkomst) wanneer je je ziek meldt. Een uitzendbeding duurt maximaal 78 gewerkte weken. Controleer of jij een uitzendbeding hebt in je uitzendovereenkomst en voor welke duur.

Tijdens de duur van het uitzendbeding heb je recht op een Ziektewet-uitkering bij ziekte. Je ontvangt, dan van UWV 70% van je dagloon (maar niet meer dan het maximum dagloon). Meer informatie hierover vind je op de site van UWV. Daarnaast kun je, afhankelijk van de CAO die het uitzendbureau volgt, recht hebben op een aanvulling op de Ziektewet-uitkering.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding (de detacheringsovereenkomst) 

Bij een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, betaalt het uitzendbureau bij ziekte een deel (afhankelijk van de CAO die het uitzendbureau volgt) van jouw loon door tot het einde van de uitzendovereenkomst (met een maximum van 104 weken). Na het einde van de uitzendovereenkomst kun je mogelijk aanspraak maken op een Ziektewet-uitkering. Hierover ontvang je geen aanvulling van het uitzendbureau.

In geval er sprake is van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt er een gedeeltelijke loondoorbetalingsverplichting (afhankelijk van de CAO die het uitzendbureau volgt) voor het uitzendbureau bij ziekte tot maximaal 104 weken.