Ontwikkel(loop)banen

In 2013 heeft Doorzaam (destijds STOOF) door TNO onderzoek laten doen naar ontwikkel(loop)banen voor praktisch opgeleide uitzendkrachten. In navolging hiervan zijn pilots opgezet voor het ontwikkelen van instrumentarium. De resultaten hiervan zijn in 2017 door TNO onderzocht.

Bekijk hier het volledige onderzoek naar ontwikkel(loop)banen (2013)

Bekijk hier het volledige onderzoek naar aanleiding van de pilots (2017)

Uitgangspunt van de ontwikkel(loop)banen is dat ontwikkeling kan plaatsvinden door het uitvoeren van diverse leerrijke taken. Door op elkaar voortbouwende leerervaringen in uitzendbanen aan te bieden worden de competenties van de uitzendkracht vergroot en daarmee hun positie op de arbeidsmarkt. Nederland heeft ongeveer 60.000 uitzendkrachten zonder startkwalificatie die langdurig op uitzendbasis aan het werk zijn. Deze groep is continu aan het werk, maar slaagt er niet in om door te groeien naar meer baanzekerheid.

Uit het onderzoek blijkt dat informeel leren op de werkvloer goede mogelijkheden biedt om  uitzendkrachten doorgroeimogelijkheden te bieden. Anders dan vaak wordt aangenomen, bevat hun werk voldoende leerrijke taken om hiervoor te benutten. Het is belangrijk dat hiervoor taken en capaciteiten beter inzichtelijk worden gemaakt. Zo kunnen ontwikkelloopbanen worden ingericht en kan gericht ondersteuning worden geboden. Het behalen van certificaten blijkt een goed instrumentarium om kwalificaties en vaardigheden te kunnen vastleggen. Zie ook de mogelijkheden die Doorzaam biedt onder loopbaan.