Opleidingsmonitor

In 2017 heeft Doorzaam (destijds STOOF) samen met onderzoeksbureau KBA Nijmegen een grootschalig en branchebreed onderzoek uitgevoerd naar opleiding en ontwikkeling in de uitzendbranche. Het onderzoek geeft een goed beeld van de opleidingsactiviteiten in de uitzendbranche.

Bekijk hier de resultaten van de opleidingsmonitor 2017 in een infographic

Bekijk hier het volledige onderzoek van de opleidingsmonitor 2017

Doorzaam wil dat uitzendorganisaties net zo goed worden in het opleiden als in het bemiddelen van hun personeel. Bemiddelen en opleiden horen bij elkaar. Wat uitzendkrachten 'kennen en kunnen’ bepaalt grotendeels hun werkzekerheid. Doorzaam heeft de ambitie om permanent minimaal 20% van de uitzendkrachten in een opleidingstraject te hebben

Met de OpleidingsMonitor wil Doorzaam bijdragen aan een nog grotere scholingsinspanning van alle betrokkenen in de uitzendbranche. Investeren in opleiding is investeren in de arbeidsmarkt. Daarmee biedt de branche duurzame flexibiliteit, werkzekerheid en een stevige impuls aan de economische groei.